Vem får säga vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?


Hur kan samma behandling vara vetenskapligt belagt i ett land, men anses helt sakna evidens i ett annat? Uttrycket ”vetenskap och beprövad erfarenhet” styr utbudet i vår sjukvård, men få vet hur begreppet ska tolkas.
I kommande film intervjuas bland annat läkaren Henning Saupe, som under 2005-2006 drev en komplementärmedicinsk klinik i Sverige. Trots bra resultat förbjöds han av Socialstyrelsen att fortsätta sin verksamhet. Hans behandlingar med hypertermi ansågs inte platsa inom begreppet
”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Med hjälp av en enda professors utlåtande, fattade myndigheten beslut om att förbjuda behandlingarna. Professorn kom nämligen fram till att hypertermi inte var förenligt med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i Sverige. Att hundratals kliniker världen över använder metoden betydde ingenting.

Socialstyrelsens vetenskapliga råd besökte aldrig kliniken i Upplands Väsby, tittade aldrig i patienternas journaler och utgick dessutom från en helt annan sorts behandling än den som fanns på kliniken. Men trots det bristande underlaget, gick Socialstyrelsen på professorns utlåtande.
Den som har mandat att avgöra vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet” har makten. Patienterna som då blev av med sin möjlighet till att välja en fungerande behandling protesterade så gott de kunde, men förgäves.

2018 är denna fråga mer aktuell än någonsin. Allt fler vill se mer av integrativ- och komplementär medicin i Sverige, men myndigheterna väljer bort kunskaper som de inte anser vilar på vetenskaplig grund.
Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” finns med i den svenska lagtexten, trots att få vet hur det ska användas.
Vem får tolka detta begrepp? Och vad händer när man i olika länder har olika syn på vad som är vetenskap? Vem har rätt då? Och faller patienterna mellan stolarna och vägras bra behandlingsmetoder, som skulle kunna rädda liv?

I Sverige pågår just nu en utredning om komplementär- och alternativmedicin. I den utredningen ser man bland annat över om vissa metoder och behandlingar kan komma att ingå i den framtida offentliga sjukvården. Även här riskerar man att hamna i en återvändsgränd, när man inte är ense om vad som anses vara vetenskapligt underbyggt eller tillräckligt beprövat.
Slutligen kan man undra var patientens vilja och egen frihet till hälsa är värd mitt i allt detta?

I filmen medverkar bland annat:
Dr HENNING SAUPE, läkare som arbetat med komplementär onkologi i mer än 20 år. Driver Arcadia Praxisklinik i Tyskland dit många svenska patienter reser för att bli friska.
ELISABETH BENGTSSON, cancerpatient från Sverige som valt att komplettera sin vård i Tyskland.
KJELL HEMPEL, patient som sökt sig utomlands för att få den hjälp som han aldrig fick i Sverige.
KJELL ASPLUND, läkare och professor som leder regeringens utredning om komplementär- och alternativmedicin i Sverige.

 

BIDRA GÄRNA TILL FILMPRODUKTIONEN!

Alla bidrag till produktionen mycket värdefulla, då detta är en egen produktion utan uppdragsgivare och större sponsorer. Vill du bidra? Använd då:

Swish:

076 421 94 36
PayPal:
halsoparadimget@gmail.com
TACK!
Heléne Bengtsson, filmproducent.
Annonser