TACK till alla som stöttat oss !

Filmen grundfinansierades av ett antal olika företag och föreningar under 2015. I början av 2017 gjorde vi en ny insats för att få in stöd för slutförandet av filmen och fick då in medel från en rad privatpersoner. Vi är så tacksamma för denna hjälp och vill rikta ett stor TACK till er alla.

Vi hoppas att filmen kan bana väg för en vidare diskussion om synen på hälsa i Sverige.
Vi vill att den ska spridas vitt och brett, inte minst till alla de beslutsfattare som har möjlighet att påverka hälsoarbetet framöver.

TACK !

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett mejl till:
halsoparadigmet@gmail.com

Annonser