Kampen om Hälsoparadigmet

Det här är en film om hälsa.
Det är inte en film om hur kroppen fungerar, eller om metoder i hur du håller dig frisk.
Det är en film om synen på hälsa.
Det är en film om hur den allmänna synen på hälsa påverkas av en medveten opinionsbildning.
Det är en film om hur den medvetna opinionsbildningen krockar med gräsrötter som allt mer tar hälsan i sina egna händer.
Det är en film om hälsofrihet.

Hälsoparadigmet har länge präglats av experter och auktoriteter som haft makten över kunskapen om hälsa. När det gäller behandling av hälsan i samhället, har fokus legat på användning av läkemedel och kirurgi. Men någonting håller på att hända. En ny hälsovåg med ett större medvetande om hälsa växer fram. Kunskap och anekdoter om hälsa sprids snabbt via sociala medier. Ofta handlar det om uråldriga kurer från naturen som åter lyfts fram, samtidigt som intresset för det ekologiska ökar. Förespråkare för ett paradigmskifte vill vidga synen på hälsa och vetenskap till att ta större hänsyn till hela människan, livsstilen och öppna för fler alternativa behandlingar. Den integrativa medicinen, som också har detta fokus, är på frammarsch runt om i världen.

Men kampen om det nya hälsoparadigmet är hård.

Här i Sverige motarbetas hälsorörelsen och komplementärmedicinen på bred front av expertis, styrande politiker och lobbyister i form av skeptikerföreningar.