Film om ett hälsoparadigm i förändring

Hälsoparadigmet har länge präglats av experter och auktoriteter som haft makten över kunskapen om hälsa. När det gäller behandling av hälsan i samhället, har fokus legat på användning av läkemedel och kirurgi. Men någonting håller på att hända. En ny hälsovåg med ett större medvetande om hälsa växer fram. Kunskap och anekdoter om hälsa sprids snabbt via sociala medier. Ofta handlar det om uråldriga kurer från naturen som åter lyfts fram, samtidigt som intresset för det ekologiska ökar. Förespråkare för ett paradigmskifte vill vidga synen på hälsa och vetenskap till att ta större hänsyn till hela människan, livsstilen och öppna för fler alternativa behandlingar. Den integrativa medicinen, som också har detta fokus, är på frammarsch runt om i världen.

Men kampen om det nya hälsoparadigmet är hård.

Här i Sverige motarbetas hälsorörelsen och komplementärmedicinen på bred front av expertis, styrande politiker och lobbyister i form av skeptikerföreningar.

Annonser